Cover: scènefoto door Laura Karreman van Islamic Violins van Ibrahim Quraishi

Theater Schrift Lucifer # 7 / 2008:

Theater in relatie tot de werkelijkheid

Hierin onder andere: de vraag naar de relatie van het hedendaags theater met de werkelijkheid. Is theater anno 2008 politiek? Is het actief? Interactief zelfs? Wortelt het in het hier-en-nu? En wat betekent dat voor vorm, inhoud en impact? Een aantal auteurs buigt zich in dit zevende nummer over deze vragen. Opvallend is daarbij dat zij -ieder op eigen wijze- het belang benadrukken van een gekozen theatrale, esthetische of zelfs interactieve vorm.

De nummers van Theater Schrift Lucifer kunt u zowel integraal als per artikel downloaden. Ga hiervoor naar de groene regels hieronder. Downloaden en opslaan op uw eigen computer kan via de functie 'opslaan als'. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar: theaterschriftlucifer@gmail.com. Hier kunt u ook -tegen kostprijs- een papieren exemplaar bestellen.

Download hier integraal:
Theater Schrift Lucifer # 7

Download hier per artikel:
Redactioneel # 7
- Theatermaker: waar bevindt u zich?
De redactie biedt u een nummer aan over de relatie tussen theater en de werkelijkheid; en over de vormgeving van die relatie


Anneke Jansen
- Een zaak tegen het theater
Over het gevaar van exclusiviteit en elitevorming in de theatersector


Alexandra Müller
- (Niet) Storen alstublieft
Tips om politiek theater te maken
Vertaling Frits op ten Berg


Christophe Van Gerrewey
- De afwezigheid van troost
Over Het Hertenhuis van Needcompany en de vraag of kunst altijd een troostende bemiddeling moet bieden


Robert Pfaller
- The Hilarious Vicarious
Hoe de toeschouwer in het hedendaags theater de rol krijgt van passieve consument
Vertaling Tom Kleijn en Rezy Schumacher


Liesbeth Groot Nibbelink
- Het innerlijke heeft een buitenkant
Denktoneel en ervaringstheater; een kritische reactie op 'The Hilarious Vicarious' van Robert Pfaller


Laura Karreman
- De geur van ontplofte violen
Een theaterdagboek naar aanleiding van Ibrahim Quraishi's installatie Islamic Violins


Lieke van Hoogenhuijze
- De mythe van het hier en nu
De Late Night Shows van Nieuwe Helden als kapstok voor een gedachte over de verstikking van altijd maar 'hier-en-nu'


Anna van der Plas
- De dood als kapotte theepot
Van drie oude mannetjes die niet dood wilden door het Antwerpse jeugdtheatergezelschap Luxemburg en ander volwassen kindertoneel


Lucia van Heteren
- Het einde van de Dogtroep
33 jaar Dogroep; To be to not be en andere voorstellingen:
33 jaar theater dat de verbeelding uitdaagde


Costiaan Mesu
- Radicale liefde
Een vooruitblik op Lucifer # 8 over 'slechteriken' in het theater: een fragment uit Mesu's schrijven over Medea