De redactie bestaat uit een wisselende gast-hoofdredacteur (zie hiervoor de nummers van Theater Schrift Lucifer) en een aantal vaste leden:

Cecile Brommer is freelance dramaturg en redacteur, woonachtig in Londen. Ze studeerde Theaterwetenschap en Russisch (UvA), deed ervaring op bij Hollandia, Carrousel, [NES]theaters Frascati en Het Zuidelijk Toneel en werkt onder meer in opdracht van Holland Festival, Stella Den Haag, TIN / Domein voor Kunstkritiek, Madeleine Matzer en The Glasshouse/Kees Roorda. Cecile Brommer is medeoprichter en redactielid van Theater Schrift Lucifer.

Ludo Costongs is dramaturg bij Toneelgroep Maastricht en Theater EA. Verder werkt hij onder meer in opdracht van Het Huis van Bourgondïe, geeft hij dramaturgieles en is hij binnen de kunst- en cultuursector lid (geweest) van verschillende besturen, raden van toezicht en adviescommissies. Hij behaalde zijn Doctoraaldiploma in de Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en zijn Masterdiploma in de Dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds nummer # 12 maakt Ludo deel uit van de redactie van Theater Schrift Lucifer.

Tobias Kokkelmans is dramaturg bij het Ro Theater. Eerder werkte hij o.a. bij Emio Greco|PC en het Festival van Vlaanderen Brussel/Gent. Verder schrijft hij voor theatervakbladen TM Theatermaker en Etcetera en geeft hij les op de Amsterdamse Theaterschool.

Anne de Loos (tevens verantwoordelijk voor Lucifer's secretariaat) studeerde Theaterwetenschap aan de UvA. Nu combineert zij de onderzoeksmaster Kunstwetenschappen in Amsterdam met Gender and Ethnicity in Utrecht. Anne maakt sinds Lucifer nummer # 12 deel uit van de redactie.

Bas van Peijpe studeerde Geschiedenis en Theaterwetenschap aan de UvA. Hij is als dramaturg o.a. betrokken bij het werk van Boukje Schweigman. Daarnaast werkt hij als freelance redacteur en publicist over theater en als scenarioschrijver voor de Nederlandse kindertelevisie. Bas van Peijpe is vanaf # 7 betrokken bij Theater Schrift Lucifer.

Berthe Spoelstra is dramaturg van Frascati. Ze studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteiten van Amsterdam en Parijs. Ze gaf les aan de UvA en de Rietveld Academie, was verbonden aan o.m. Theatergroep Maccus en De Theatercompagnie en werkte als freelance dramaturg samen met vele regisseurs, maar vooral met Jos van Kan. Berthe Spoelstra is medeoprichter en redactielid van Theater Schrift Lucifer.