THEATER SCHRIFT LUCIFER
- contactgegevens en informatie -


De redactie van Theater Schrift Lucifer kan bereikt worden op het mailadres:
theaterschriftlucifer@gmail.com

De website van Theater Schrift Lucifer is ontworpen en vormgegeven door Cecile Brommer.
Alle opmerkingen over inhoud en vormgeving van de site graag via bovenstaand mailadres.

THEATER SCHRIFT LUCIFER bestaat uit:

LUCIFERS DENKPISTE
- vlammende analyses, vurige essays, brandende kritieken, hete schotschriften en ander denkwerk over theater nu -

Op elk gewenst moment kan op Lucifers Denkpiste een bijdrage worden geplaatst. De Denkpiste biedt ruimte voor hartstochtelijke argumentatie, langzame gedachten en tijdloze inzichten, over elk denkbaar onderwerp dat het (inter)nationale theaterveld betreft. Wie een (voorstel) tot een bijdrage heeft, is van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken via theaterschriftlucifer@gmail.com.
Een keer per jaar worden de artikelen uit de Denkpiste gebundeld.

THEATER SCHRIFT LUCIFER
- internettijdschrift over theater -

Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Elk najaar verschijnt een themanummer, telkens onder een andere gasthoofdredacteur.

Lucifer # 5 / 2007 stond onder gasthoofdredactie van Chris Keulemans en heeft als thema: Theater van de Toekomst.
Lucifer # 8 / 2009 stond onder gasthoofdredactie van Ger Groot en heeft als thema: Slechteriken; de vele gezichten van het kwaad in het theater
Lucifer # 10 / 2010, het jubileumnummer, stond onder gasthoofdredactie van Annemie Vanackere en heeft als thema 'Waar 't gras groener is': over inspirerende buitenlandse theaterpraktijken.
Lucifer # 12 / 2011, onder gasthoofdredactie van Rob Riemen, oprichter en directeur van het Nexus Instituut, heeft als thema: 'Laatste werken; wat vertellen kunstenaars ons vlak voor hun dood?'

OP DE PISTE
- Een telkens wisselende Lucifer correspondent -

De redactie van Theater Schrift Lucifer plaatst theaterpersoonlijkheden op de denkpiste. Zij kunnen naar eigen keuze ofwel op eenzame hoogte of juist onder de mensen hun gedachten over de wereld met ons delen. Correspondenten berichten vanuit de openbare denkruimte over de wereld, zichzelf en het theater. U bent van harte uitgenodigd zich hiervoor kandidaat te stellen.

Praktisch
Theater Schrift Lucifer kan gratis online worden gelezen en geprint. Ook kunt u een nummer integraal en/of per artikel via Acrobat Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.

Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar theaterschriftlucifer@gmail.com.

Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater. In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.

Theater Schrift Lucifer is een uitgave van Stichting Vurig en komt mede tot stand door een financiële bijdrage van het Nederlands Toneelverbond en incidenteel levert ook Stichting LIRA een bijdrage. Elk nummer van Lucifer wordt gemiddeld ruim achtduizend keer volledig gedownload. Daarnaast worden ook losse artikelen veelvuldig gedownload.

Website-ontwerp en onderhoud: Cecile Brommer.

Oprichting en doelstellingen
Vier dramaturgen richtten in het voorjaar van 2005 Theater Schrift Lucifer op. Cecile Brommer, Daphne Richter, Alexander Schreuder en Berthe Spoelstra streefden ernaar een internettijdschrift te maken dat de behoefte aan gedegen theaterkritiek en beschouwingen over theater zou kunnen bevredigen.

Theater Schrift Lucifer zoekt woorden om het hedendaags theater te beschrijven, om zo onze tijdgeest te beschouwen. Lucifer wil een plek zijn waar de rol en de functie van kunst - en theater in het bijzonder - in Nederland met gegronde argumenten beschouwd kan worden.

Theater Schrift Lucifer heeft bewust geen vast 'format'. Basis is het essay, waaraan op voorhand geen formele eisen worden gesteld. De auteur mag bijvoorbeeld zelf bepalen hoe lang een artikel is. Inhoudelijk stelt de redactie een gesprek of discussie voorafgaand aan publicatie op prijs, omdat wij er van uitgaan dat dit alleen maar beter doordacht materiaal kan opleveren. Er zijn geen andere eisen dan de kwaliteit van de bijdrage.

We streven in elk nummer een evenwicht na tussen lange en kortere bijdragen én tussen artikelen van ervaren en jongere auteurs. In elk nummer wisselen we bijvoorbeeld columns af met grondige voorstellingsanalyse en stukken van studenten worden geplaatst naast bijdragen van bekende auteurs. En tot slot streven we ernaar om in elk nummer een nieuwe Nederlandstalige toneeltekst integraal op te nemen, bij voorkeur begeleid van een leesverslag door een deskundige. Theater Schrift Lucifer wil met nadruk de Nederlandse toneelschrijfkunst als literair genre ruimte geven en plaatst daarom toneelstukken die zelfstandig gelezen kunnen worden; als toneelliteratuur.

Theater Schrift Lucifer biedt ruimte voor hartstochtelijke argumentatie, langzame gedachten en tijdloze inzichten.

Samenwerkingsverbanden

Corpus Kunstkritiek Nederland en Vlaanderen
Corpus Kunstkritiek is een project van het Vlaams Theaterinstituut, Theater Instituut Nederland en Domein voor Kunstkritiek. Met het Corpus willen deze instellingen een antwoord bieden op de kritieke toestand van de kunstkritiek in Vlaanderen en Nederland. Vanaf seizoen 2007/08 krijgen tien recensenten de kans om gespreid over een jaar tien degelijke, kritische stukken te schrijven over voorstellingen.

Via Domein voor Kunstkritiek / Sonja van der Valk, verantwoordelijk voor het Corpus Kunstkritiek Nederland krijgt Theater Schrift Lucifer af en toe kritieken aangeleverd. Anna van der Plas, deelnemer aan Corpus Kunstkritiek Vlaanderen in 2008/09 en 2009/10 attendeert ons op interessante auteurs en bijdragen van deelnemers aan het Corpus Kunstkritiek Vlaanderen.

De Nieuwe Toneelbibliotheek, Hotel Dramatik en moose
Dankzij de genereuze inzet en bijdrage van de mensen achter de websites van Hotel Dramatik en moose hebben wij de eerste jaren op internet kunnen verschijnen. Vanaf Theater Schrift Lucifer # 9 hebben wij onze eigen website. Hotel Dramatik [NL] en Platform Theaterauteurs initiëren samen De Nieuwe Toneelbibliotheek; een uitgeverij en digitale bibliotheek van nieuw Nederlands repertoire, toneelklassiekers en secundaire literatuur. De nummers van Theater Schrift Lucifer liggen vanaf heden ook in de virtuele Nieuwe Toneelbibliotheek (www.denieuwetoneelbibliotheek.nl).

De adviesraad van Lucifer bestaat uit Willem Rodenhuis en Rezy Schumacher. Zij leveren gevraagd en ongevraagd, zonder hiërarchisch gestructureerde eindverantwoordelijkheid, commentaar en ideeën.

Het bestuur van Theater Schrift Lucifer bestaat uit: Cecile Brommer, voorzitter en secretaris, Sacha van Tongeren, penningmeester, Edo Dijksterhuis en Berthe Spoelstra.

De redactie bestaat uit een wisselende gast-hoofdredacteur (zie hiervoor de nummers van Theater Schrift Lucifer) en een aantal vaste leden:

Cecile Brommer is freelance dramaturg en redacteur (momenteel werkzaam vanuit Londen). Ze studeerde Theaterwetenschap en Russisch (UvA), deed ervaring op bij Hollandia, Carrousel, [NES]theaters Frascati en Het Zuidelijk Toneel en werkt onder meer in opdracht van Holland Festival, Stella Den Haag, Productiehuis Brabant en The Glasshouse/Kees Roorda. Tevens geeft zij gastlessen dramaturgie. Cecile Brommer is medeoprichter en redactielid van Theater Schrift Lucifer.

Ludo Costongs is dramaturg bij Toneelgroep Maastricht en Theater EA. Verder werkt hij onder meer in opdracht van Het Huis van Bourgondïe, geeft hij dramaturgieles en is hij binnen de kunst- en cultuursector lid (geweest) van verschillende besturen, raden van toezicht en adviescommissies. Hij behaalde zijn Doctoraaldiploma in de Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht en zijn Masterdiploma in de Dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds nummer # 12 maakt Ludo deel uit van de redactie van Theater Schrift Lucifer.

Tobias Kokkelmans is dramaturg bij het Ro Theater. Eerder werkte hij o.a. bij Emio Greco|PC en het Festival van Vlaanderen Brussel/Gent. Verder schrijft hij voor theatervakbladen TM Theatermaker en Etcetera en geeft hij les op de Amsterdamse Theaterschool.

Anne de Loos (tevens verantwoordelijk voor Lucifer's secretariaat) studeerde Theaterwetenschap aan de UvA. Nu combineert zij de onderzoeksmaster Kunstwetenschappen in Amsterdam met Gender and Ethnicity in Utrecht. Anne maakt sinds Lucifer nummer # 12 deel uit van de redactie.

Bas van Peijpe studeerde Geschiedenis en Theaterwetenschap aan de UvA. Hij is als dramaturg o.a. betrokken bij het werk van Boukje Schweigman. Daarnaast werkt hij als freelance redacteur en publicist over theater en als scenarioschrijver voor de Nederlandse kindertelevisie. Bas van Peijpe is vanaf #7 betrokken bij Theater Schrift Lucifer.

Berthe Spoelstra is dramaturg van Frascati. Ze studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteiten van Amsterdam en Parijs. Ze gaf les aan de UvA en de Rietveld Academie, was verbonden aan o.m. Theatergroep Maccus en De Theatercompagnie en werkte als freelance dramaturg samen met vele regisseurs, maar vooral met Jos van Kan. Berthe Spoelstra is medeoprichter en redactielid van Theater Schrift Lucifer.