THEATER SCHRIFT LUCIFER
- Donaties zijn zeer welkom! -
Theater Schrift Lucifer komt mede tot stand door een bijdrage van het Nederlands Toneelverbond, maar wordt voor het grootste deel gemaakt op basis van vrijwillige inzet en bijdragen van redactieleden, auteurs, gasten en anderen. Elke extra bijdrage betekent de mogelijkheid een auteur te honoreren of zelfs een extra artikel te laten schrijven!

Donaties kunnen worden gestort op girorekening 4401131 ten name van Stichting Vurig te Amsterdam. Graag uw e-mailadres vermelden, zodat we u kunnen bedanken in de eerste plaats, en op de hoogte kunnen houden van het verschijnen van de nieuwe nummers.


Vragen? De redactie van Theater Schrift Lucifer kan bereikt worden op het mailadres:
theaterschriftlucifer@gmail.com